Privacy

  1. Welke persoonlijke gegevens worden bewaard?
  2. Er worden alleen gegevens van leden en oud-leden bewaard. Van (oud-)leden worden bewaard

   • de naam
   • e-mailadres
   • postadres
   • soort lidmaatschap
   • jaar van eerste inschrijving als lid en de
   • contributiebetalingen

   Indien van toepassing worden ook opgeslagen:

   • jaar van wijziging van soort lidmaatschap
   • jaar van beĆ«indiging lidmaatschap
   • lidnummer van de gobond.
  3. Wie heeft inzage in de gegevens?
  4. Lidmaatschapsgegevens van leden die tevens lid zijn van de Nederlandse Gobond worden gedeeld met de secretaris van de Nederlandse Go Bond.

  5. Waar worden de gegevens bewaard?
  6. De gegevens worden door de secretaris in de boekhouding en in een excelbestand opgeslagen.
   Tijdens clubavonden is een lijst met de naam en adresgegevens van huidige clubleden toegankelijk voor raadpleging in de speelzaal.

  7. Jouw rechten
  8. De gegevens worden alleen gebruikt voor het goed functioneren van de club. Voor raadpleging en wijziging wende men zich tot de secretaris of de voorzitter van de Leidse Go Club.

  9. Klacht indienen bij de toezichthouder
  10. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.