Historie

    Het bestuur heeft een poging gewaagd om de historie van de club overzichtelijk vast te leggen. Hoewel het officiële archief nog steeds zoek is (wie heeft dat, en hoe compleet is dat eigenlijk?) kon veel teruggevonden worden aan de hand van de inmiddels ingebonden clubbladen GoGong, het jubileumboek 1968 – 2008, en een bezoekje aan de Koninklijke Bibliotheek om bondstijdschriften te bestuderen.

    De statuten zijn het laatst in 1986 gewijzigd.

    Deel 1 van het archief geeft de namen en “regeerperioden” van alle bestuursleden. Helaas stonden notulen van de ALV niet altijd in het clubblad, en wekken die notulen soms meer vragen op dan ze te beantwoorden. Terwijl deel 2 een parade geeft van winnaars van ons Clubkampioenschap, Lakenfeesten, paastoernooien, go-gongwedstrijden, districtstoernooien, de 18 Kastelgeems, vluggertjestoernooien, 13×13 toernooien, vriendschappelijke wedstrijden, en de landelijke teamwedstrijden (NKC, INSTECO, Breda, Enschede, NGC). Wist U, dat Leiden 15 keer Nederlands kampioen is geworden? En wel in 1979(NKC), 1981, 1985 (INSTECO), 1987, 1994, 1997, 1999, 2000, 2002(NGC), 2003 (2x), 2004, 2006 (2x), 2008.