Het go-spel

    Wat is Go?

    Go is de oudste bekende denksport, ontstaan in het oude China rond 3000 voor Christus. Het kwam tot grote bloei in het middeleeuwse Japan tussen circa 1600 en 1850. De bakermat van Go is nog altijd het verre oosten, met name in Korea, China, Japan en Taiwan is het bijzonder populair en zijn er vele professionele beoefenaars van deze denksport. In het westen is Go circa 50 jaar geleden opgebloeid, veelal gestimuleerd door japanse emigranten (Zuid-Amerika, Noord Amerika, Rusland) of vanuit de Japanse Go Bond (Europa). Nederland is van oudsher één van de sterkste go spelende landen buiten het verre oosten.

    De Nederlandse Go Bond heeft circa 1000 leden, en het Europees Go & Cultureel Centrum bevindt zich in Amstelveen.