Het go-spel

    Wat is Go?

    Go is de oudst bekende denksport, ontstaan in prehistorische tijden in China. Het kwam tot grote bloei in het middeleeuwse Japan tussen circa 1600 en 1850. Nog steeds, met name in Korea, China, Japan en Taiwan is het bijzonder populair en zijn er vele professionele beoefenaars van deze denksport. Nederland is lid van de Europese Go Federatie

    De Nederlandse Gobond heeft circa 500 leden.