Jubileumboek LGoC. 1968 – 2008

    Op woensdagavond 14 juli 2010 werd in het denksportcentrum in Leiden de jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan (1968 – 2008) van de Leidse Go Club ten doop gehouden. Het samenstellen duurde langer dan verwacht, maar in 80 bladzijden belichten vier schrijvers de historie van de club. Uiteraard verluchtigd met diverse foto’s. Jan van Rongen (periode 1968 – 1978), Jaap K. Blom (1978 – 1988), Theo van Ees (1988 – 1998) en Andreas Drost (1998 – 2008) beschrijven elk op hun eigen wijze een decennium. Zij doen dat enthousiast en met clubliefde.
    Voorzitter Eric van der Marel overhandigde het eerste exemplaar aan Ger Hungerink, die in 1968 de club oprichtte, en de eerste voorzitter werd. Ger was toen al enige jaren lid van de go-club in Amsterdam, en torende zo zeer boven de andere Leidse spelers uit, dat hij niet meedeed aan de interne competitie, die in de Sterrenwacht plaats vond. Een van de eerste leden was ook Maarten Schlemper. Hij leerde zijn zoon Ronald het go-spel, en in 1974 op de leeftijd van 12 jaar won deze het eerste INDIS-toernooi  voor Ger Hungerink, die tweede werd. Het begin van een mooie carrière, die uiteindelijk naar Japan leidde.

    In 40 jaren wisselden hoogtepunten en dieptepunten elkaar af. Het ledental schommelde tussen 30 en 70. De club heeft thans twee clubavonden, zo’n 50 leden, en boekte zijn laatste grote succes met de NGC-titel in 2006.

    Niet-clubleden kunnen à  € 5.-  een exemplaar bestellen (070 – 5117675).

    Comments are closed.