Clubbladarchief

    De Leidse Go-club heeft grootse plannen voor de toekomst. Maar ook het verleden laat ons niet onberoerd. Om de clubhistorie toegankelijker te maken, zijn alle clubbladen (met dank aan archivaris Theo van Ees, en Rob Zock voor de digitale uitgaven) gekopieerd en ingebonden. Het enige clubblad, dat ontbrak aan de verzameling kon door Ernst Kloos geleverd worden. In 1974 werd de eerste jaargang van het clubblad Go Gong uitgegeven door het driemanschap Nico Roorda, Theo van Haaster en Joep van Loon. Hun eerste zin: “Het heeft, door diverse problemen, onverwacht lang geduurd voordat deze tweede aflevering van de Go-Gong het eerste nummer kon opvolgen.” Aha, er ontbreekt een missing link! Dit mysterieuze allereerste nummer is vooralsnog verloren gegaan.  Tot en met 2009 zagen 35 jaargangen met zo’n 1500 bladzijden tekst het licht. Vanaf 2003 verschenen er, hoewel niet consequent, ook digitale versies. In 28 banden is alles terug te lezen. Meestal zit er één jaargang in een band, maar de dunnere jaargangen zijn in groepjes van twee ingebonden.

    De eerste ingebonden versie van de Go-Gong is aangeboden aan de schaakafdeling van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, die qua aantal schaakboeken reeds Moskou en New York is voorbijgestreefd. Ze verzamelen daar alle schaak-, go- en damtijdschriften ter wereld, alsook zoveel mogelijk clubbladen. Er wordt principieel niets uitgeleend, maar alles is gratis ter inzage, en kan vrijelijk gekopieerd worden.

    Clubleden, die zelf een complete en ingebonden versie van de Go-Gong willen hebben, kunnen deze à  € 90.-  bij het bestuur bestellen.

    Comments are closed.