Bugs in plaats van modules

  In de eerste ronde van het Pandanet-IGS EK voor teams 
  heeft Nederland met 2 - 2 gelijk gespeeld tegen Tsjechie. 
  Althans dat hopen we, want Tsjechie is tegen de uitslag in 
  beroep gegaan.
  
  De persoonlijke uitslagen van deze eerste ronde zijn:
  
  1. Rob van Zeijst  - Ondrej Silt   1 - 0
  2. Gilles van Eeden - Jon Hora    1 - 0
  3. Geert Groenen   - Vladimir Danek 0 - 1
  4. Frank Janssen   - Jan Simara   0 - 1 
  
  De overwinningen werden dus gescoord aan de hoogste 
  borden. Voor Frank Janssen was het zijn eerste partij 
  ooit op IGS, hetgeen, zegt hij, bijgedragen kan hebben 
  aan zijn nederlaag. Er spelen 10 landen in de A-league. 
  Overige uitslagen:
  
  Roemenie  - Frankrijk  4 - 0
  Duitsland - Finland   3 - 1 
  Rusland  - Hongarije  22 nov.
  Servie   - Oekraine  22 nov.
  
  Hoewel de laatste 2 wedstrijden gepland staan voor 22 
  november, zijn de uitslagen nog niet op de site 
  (http://pandanet-igs.com/communities/euroteamchamps ) 
  verschenen.
  
  De Tsjechen hebben bezwaar aangetekend tegen de 
  Nederlandse overwinning aan bord 1. Silt ging aan het 
  einde van het middenspel in slechtere stelling door de 
  vlag. Klaarblijkelijk was er echter een onregelmatigheid 
  in de ingestelde tijd. Instellingen zijn volgens 
  teamcaptain Gilles van Eeden niet goed af te lezen, 
  en de technische ondersteuning van de surfer is gering. 
  Rob gaf Ondrej Silt het advies om in beroep te gaan, 
  en dan maar af te wachten. De Pandanet-site geeft 
  geen enkele indicatie over hoe lang dit beroep gaat 
  duren. Frank Janssen zit in het "Appeals Committee", 
  maar zal nu als betrokkene even buiten spel staan.
  
  De tweede ronde is gepland op 14 december 2010 
  met de wedstrijden:
  
  Oekraine  -  Finland
  Tsjechie  -  Frankrijk
  Duitsland  -  Nederland
  Servie   -  Rusland
  Hongarije  -  Roemenie.
  
  Teamcaptain Gilles van Eeden schrijft op zijn eigen 
  originele wijze aan zijn teamgenoten (hetgeen ik 
  met zijn toestemming publiceer):
   
  
  Mannen,
  
  
  Eerst het goede nieuws: Kapitein vertrekt vrijdag 
  aanstaande op verkenningsmissie naar Das Reich. 
  Doel: onderzoek naar de invloed van Bier en Bratwurst 
  op de ontwikkeling van de Dunkle Kraft. Dat betekent, 
  dat de kat van muis is en dat jullie drie hele dagen 
  mailpauze hebben.
  
  Het minder goede nieuws:
  Zoals jullie wellicht hebben meegekregen, is Rob's partij 
  min of meer oneigenlijk beƎindigd. De byoyomi was niet 
  goed ingesteld. Langdurige vruchteloze herstartpogingen, 
  onbeschofte software, volstrekt ontbreken van 
  houtsnijdende ondersteuning en toeslaande vermoeidheid 
  hebben ertoe geleid, dat wij de partij reglementair 
  hebben geclaimd. Na de zesde zet zijn beide spelers 
  impliciet akkoord met de instellingen - ook als deze 
  incorrect en onvindbaar zijn.
  
  Wie getracht heeft IGS te gebruiken zal gemerkt hebben, 
  dat dit een frustrerende zaak is. Alsof je Salsa danst 
  met je grootmoeder. Essentiele informatie, zoals 
  tijdinstellingen, is domweg niet te zien, noch voor de 
  spelers, noch voor toeschouwers. De clients zijn niet uit 
  modules maar uit bugs opgebouwd. Partijen verdwijnen na 
  afloop gewoon in een zwart gat op de server. Er is, 
  in elk geval vanuit de toernooileiding, practisch nul 
  structurele ondersteuning op technisch gebied, terwijl 
  deze gezien de barbaarse softwarekwaliteit helaas hoogst 
  noodzakelijk is. 
  
  Dit betekent dat:
  Het in dezen ieder voor zich is. Kapitein was helaas niet 
  in staat bovenvermeld probleem te verhelpen. 
  Hij kan ook geen enkele garantie geven dit in andere 
  gevallen wel te kunnen. Hij heeft geen flauw idee, of er 
  op afzienbare termijn nog iets verbetert bij IGS. Zeer 
  waarschijnlijk niet. Het enige, wat wij kunnen doen, 
  is op het ergste voorbereid zijn en oefenen. Probeer zo 
  nu en dan een potje te spelen op IGS. Daag dan zelf 
  iemand uit. Probeer verschillende tijdinstellingen en 
  observeer de resultaten. Er zijn verschillende 
  chatopties: probeer deze ook eens uit. 
  Er zijn tal van - deels onzinnige - commando's. 
  Daar kan per ongeluk iets nuttigs tussen zitten.
  
  Kapitein kan in dezen echt niet als orakel fungeren en 
  gaat niet de help van IGS uit zijn hoofd leren, maar 
  met z'n allen kunnen we brokjes handige kennis 
  verzamelen en elkaar wellicht uit het dal helpen, 
  wanneer dat nodig is. Bedenk hierbij, dat als je
  onvoorbereid op IGS speelt, er een reele kans 
  op vervelende uitglijers is. 
  
  Kapitein
  
  
  
  
  Ziezo. De donkere materiewolken zijn weer enigszins opgetrokken. De Tjechische Borgs hebben zich weer teruggetrokken op hun akelige planeet. Kapitein constateert met tevredenheid, dat alle bemanningsleden min of meer levend uit de klauwen van de angstaanjagende cyberoids zijn gered. Hiervoor hebben we wel enkele bordpuntjes moeten offeren, maar alla. Gelukkig is er voldoende materiaal voor volgende uitzendingen. Rob en Ondrej zijn in een parallel universum blijven hangen. De ingebouwde intelligentie van onze Space Odyssey boordcomputer, IGS, heeft voor heel wat verwikkelingen gezorgd. De Borgs zinnen op wraak en hebben de tuchtcommissie van Universeel Toernooibeheer ingeschakeld. Wij zullen zien. Voor de volgende aflevering staat de titel Das Reich Schlagt Zuruck op de rol. In deze episode warpt VOC Enterprise naar een gebied, waar de Dunkle Kraft allesoverheersend is. Dat belooft wat. Kapitein
  Beste go - vrienden, De eerder opgestuurde stukjes behoeven wellicht enige toelichting voor de buitenwacht. Het thema, of liever de running gag, van het Nederlandse team luidt als volgt: Internet: the final frontier. These are the voyages of VOC Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new joseki, to seek out new living groups and funny shapes, to boldly Go where millions did Go before. Hierbij duiken met de regelmaat van quantumsprongen willekeurige items uit SF, fantasy, sterrenkunde en de algemene relativiteitstheorie op. Met groet, Gilles.

  Comments are closed.